Udvikling

Worthwhile IT udvikler software både som enkeltstående udviklingsopgaver og i forbindelse med vores projekter.

Vi kan udvikle enkelt-komponenter til dine projekter og fulde digitaliserings-, IT- og software-løsninger til din virksomhed.

Worthwhile IT udvikler din digitaliserings-, IT- eller software-løsning, så den passer til din virksomhed. Så de konkrete komponenter, vi udvikler, og de metoder og teknologier, vi anvender, vil variere. Men visse grundlæggende aktiviteter vil altid være tilstede:

Worthwhile IT starter altid med at forstå, hvordan løsningen skal bruges i din virksomhed. Hvad ønsker du at opnå med den? Hvordan forventes slutbrugerne at  betjene den? Hvordan skal eventuelle eksterne systemer og brugere vekselvirke med løsningen?

Et udviklingsforløb starter med etablering af en udviklingsplan. Den har til formål at beskrive en teknisk farbar vej fra virksomhedens krav og budget- og tidsrammer til det færdige IT-system. Planens omfang tilpasses altid opgavens størrelse og kompleksitet, og kan derfor variere i omfang fra nogle få sætninger til et længere dokument. 

Udviklingsplanen beskriver, hvordan og i hvilken rækkefølge IT-systemets dele skal udvikles. Den beskriver valg i forhold til teknologi, arkitektur og sikkerhed, og den synliggør muligheder, begrænsninger og evt. risici ved disse valg.

Sådan udvikler vi din løsning

Som noget af det føste i et udviklingsforløb skal de grundlæggende tekniske rammer for løsningen på plads bl.a. arkitektur, sikkerhed, kapacitet, repsonstider og kvalitetssikring. Disse helt basale valg og rammer er normalt svære og ressourcekrævende at ændre eller udbedre senere, så der skal tages højde for dem fra begyndelsen. 

Vi deler udviklingen op i et antal delmoduler, der teknisk og funktionelt fungerer sammen – for simple løsninger kan antallet af delmoduler være blot et enkelt! 

Hvert delmodul kvalitetssikres og valideres i forhold til forretningens krav. Det checkes også løbende om teknologi og arkitektur lever op til både tekniske krav og forretningskrav.

Når udviklingen af din løsning er en del af et projekt, vil der normalt foreligge en kravsspecifikation og projektplan. Vi tager udgangspunkt i disse ved etableringen af udviklingsplanen. Vi koordinerer med dig og din organisation foruden andre stakeholders i projektet, for at sikre, at udviklingsplanen fungerer i praksis og vil producere et IT-system, der lever op til dine krav og forventninger. Denne process vil normalt føre til opdatering af kravsspecifikationer samt projekt- og udviklingsplaner.

Som en del af udviklingsplanen planlægges udviklings-, bruger-, vedligeholdelses- og driftsdokumentation. Forberedelse af løsningens levering indarbejdes også. Som al anden kvalitetssikring skal rammer for dokumentation og forberedelse af levering på plads fra starten for ikke at blive en besværlig opgave senere.

IT-systemer udvikles og eksisterer ikke i et vakuum

Dit IT-system er afhængigt af tekniske miljøer som hardware, operativsystemer og internetforbindelser. De tekniske miljøer forandrer sig løbende f.eks. på grund af sikkerhedsopdateringer eller ny hardware.

Når dit IT-system forbindes med andre systemer, vil både tekniske og organisatoriske grænseflader skulle afklares. Dit IT-system bliver påvirket af andre organisationers standarder med hensyn til bl.a. sikkerhed, ressourcer, opdateringshyppighed, kvalitetskrav, dokumentationsniveauer og kommunikationsvillighed.

Det er bl.a. derfor en almindelig erfaring, at nogle forretningskrav først bliver tydelige under udviklingen af en løsning.

Worthwhile IT indsamler aktivt feedback fra din virksomhed, fra din IT-organisation og fra de eksterne parter, hvor vi skal integrere dit system. Hvis krav eller muligheder ændrer sig, kan vi sammen med dig korrigere og sikre, at din løsning fungerer i den virkelighed, hvor den skal anvendes.

Kravsspecifikation samt projekt- og udviklingsplaner sætter retningen og de grundlæggende rammer, som alt, hvad der kommer ud af et projekt, skal vurderes i forhold til.

Det betyder dog ikke, at disse beskrivelser er statiske. Tværtimod, det er levende dokumenter, der opdateres løbende, så historikken fastholdes, og sammenhængen med forretningskrav opretholdes. Det gør det muligt, at projektets mål og rammer på denne måde forbliver klare under hele forløbet.

Det kan være nødvendigt at udvikle prototyper af forskellige løsningtyper eller komponenter, og derefter evaluere dem for at træffe beslutning om teknologi, arkitektur eller funktionalitet.

Efter evaluering af en prototype forventes det, at planer og specifikationer skal opdateres, da selve formålet med en prototype er at afklare usikkerheder, der påvirker planer og specifikationer.

De samme personer hos Worthwhile IT følger hele udviklingen af dit IT-system

Vi lægger stor vægt på, at de samme personer følger udviklingen af dit IT-system fra start til slut.

På den måde fastholder vi den viden om systemet, der oparbejdes under udviklingen, så vi kan give den videre til dig, når systemet er færdigt. Du arbejder gennem hele forløbet med de samme personer fra Worthwhile IT, som kender din virksomhed. Det betyder også, at der hos Worthwhile IT findes personer, der kender til netop dit system, hvis du senere har spørgsmål eller ønsker at opdatere eller ændre det.

Foruden at den samme kerne af personer følger hele udvikling af dit IT-system, kan Worthwhile IT samtidig skalere ressourcer og kompetencer efter behov, så der altid er det rigtige antal ressourcer tilknyttet projektet med den rigtige specialviden.

Worthwhile ITs udviklerstab dannes af et netværk af professionelle, selvstændige konsulenter, der er erfarne specialister i de teknogier den enkelte opgave kræver, hvad enten det drejer sig om Cobol, Java, .NET eller Node.js. På den måde kan vi altid levere et kvalitetsprodukt til dig uanset størrelse og kompleksitet af dit udviklingsbehov.

Kvalitetssikring er en vigtig del af udviklingen af en digitaliserings-, IT- eller software-løsning

Worthwhile IT sikrer altid kvaliteten af din digitaliserings-, IT- eller software-løsning med kvalitetstests:

Tekniske tests, der sikrer den tekniske kvalitet, starter allerede hos software-udviklerne, mens de udfærdiger de enkelte dele af dit IT-system. 

Brugstests (klassisk QA), der sikrer, at IT-systemet lever op til dine forretningskrav i reel brug. Brugstests foretages bedst i samarbejde med din organisation og slutbrugerne.

Tekniske tests under udviklingen foretages altid af Worthwhile IT. Derimod kan du vælge selv at stå for brugstest (QA) eller at uddelegere denne opgave til en uvildig 3.part for at opnå større uafhængighed i kvalitetssikringen. Vi samarbejder i disse tilfælde selvfølgelig om at levere det bedst muligt produkt til dig.

Kvalitetssikring af forskellige typer dokumentation f.eks. bruger- og driftsdokumentation kan også være relevant. Denne kvalitetssikring sker bedst i samarbejde med slutbrugerne.

Dette er blot en overordnet beskrivelse af, hvordan UDVIKLING foregår med Worthwhile IT som din samarbejdspartner. KONTAKT OS for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe med udvikling af en digitaliserings-, software-, eller IT-løsning hos DIG.

Vi kommer gerne forbi med en uforpligtigende præsentation af, hvordan Worthwhile IT kan hjælpe med hensyn til udvikling af IT-systemer foruden også vores andre ydelser inden for digitalisering, software og IT: Rådgivning, Projekter, Konsulenter, IT- og Software-arkitektur, Sikkerhed og Kvalitetssikring.

IT- og software-arkitektur

IT- og software-arkitektur sikrer, at IT-systemer virker efter hensigten:

  • At systemerne passer ind i forretningsgangen og understøtter funktion, brugervenlighed og sikkerhed. 
  • At komponenter forbindes, så data flyder korrekt og kontrolleret. 
  • At den daglige drift er stabil og vedligeholdelsen nem.

En veldesignet arkitektur er grundlaget for et velfungerende IT-system. Det kræver både ekspertise og erfaring at designe en systemarkitektur korrekt. Begreber som IT-, system-, og software-arkitektur kan forekomme at være noget uhåndgribelige, når man ikke selv udvikler IT.

En måde at gøre IT- og software-arkitektur mere konkret på er at sammenligne med bygningsarkitektur. Ved bygninger ser man ofte kun de alleryderste lag, det er også tilfældet for IT og software, men man genkender begge steder den gode arkitektur på, at form og funktion tilsammen er en fornøjelse at bruge. Ligesom for bygninger er det for IT-løsninger sådan, at de kun fungerer godt og er nemme at vedligeholde, hvis arkitekturen er gennemtænkt og af god kvalitet.

Worthwhile IT har ekspertise og lang erfaring med at designe IT-, system- og software-arkitekturer samt at anskueliggøre og præsentere konsekvenserne af forskellige valg i forhold til arkitektur.

Design af arkitektur kræver kendskab til både nuværende og fremtidige forventninger og krav: F.eks. hvilke brugertyper, hvor mange, hvad er deres IT-mæssige kompetencer? Er der krav om rapportering til andre f.eks. myndigheder? Skal transaktioner opbevares i verificerbar form? Hvor stort vil antallet af transaktioner være nu? – på længere sigt? Disse og mange andre overvejelser vil indsnævre designmulighederne for arkitektureren, og ofte vil fordele og ulemper ved forskellige muligheder skulle afvejes.

IT- og SOFTWARE-ARKITEKTUR er et vigtigt aspekt i al udvikling hos Worthwhile IT, som vi også kan hjælpe med at formidle hos dig, hvis din virksomhed selv udvikler software og IT-løsninger. KONTAKT OS for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe hos DIG. 

Vi kommer gerne forbi med en uforpligtigende præsentation af, hvordan Worthwhile IT kan hjælpe med hensyn til arkitekturen af dine IT-systemer foruden også vores andre ydelser inden for digitalisering, software og IT: Rådgivning, Projekter, Konsulenter, Udvikling, Sikkerhed og Kvalitetssikring.

Sikkerhed

IT- og software-sikkerhed skal håndteres i din organisation, i dit netværk og i dine applikationer. Det hele skal hænge sammen – ikke mindst af hensyn til GDPR-forordningen.

 

Vi rådgiver og hjælper med at implementere IT og software i dette landskab, og vi bygger sikre applikationer

Sikkerhed i IT- og software er og har altid været vigtigt, herudover har EUs GDPR-forordning for nyligt sat ekstra fokus på, hvordan en organisations behandling af persondata skal beskyttes både i og uden for dens IT-systemer.

Vi kender og rådgiver naturligvis omkring disse områder, men vi går også langt videre og ser på systemernes arkitektur og design. 

Med de rette tiltag er det i mange tilfælde muligt at begrænse skaderne kraftigt fra et evt. sikkerhedsbrud – og måske endda helt eliminere dem. Et eksempel kan være en nøje designet software-arkitektur, der kun gør data tilgængelige og læsbare, når og hvis det er strengt nødvendigt – og udelukkende imens softwaren faktisk kører.

Trusler mod datasikkerheden reduceres, når IT-akitekturen og softwarens design fra starten har fokus på sikkerhed. Med datasikkerhed tænkt ind i systemarkitektur og -design bliver det også simplere at leve op til EU’s GDPR-forordning, hvor der stilles krav til den tekniske implementation af datasikkerhed samt krav om minimering af brug af persondata.

GDPR-forordningens §25 kræver databeskyttelse gennem design og som udgangspunkt (data protection by design and by default), og §32 stiller tekniske krav til behandlingssikkerheden af data (security of processing). Det opfyldes gennem den rette IT-arkitektur og det rette software-design.

IT- og SOFTWARE-SIKKERHED er altid i fokus hos Worthwhile IT, og vi er klar til at dele vores viden med din virksomhed. KONTAKT OS for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe med IT-sikkerhed hos DIG.

Vi kommer gerne forbi med en uforpligtigende præsentation af, hvordan Worthwhile IT kan hjælpe med hensyn til sikkerhed foruden også vores andre ydelser inden for digitalisering, software og IT: Rådgivning, Projekter, Konsulenter, UdviklingIt- og Software-arkitektur, og Kvalitetssikring.

Er din interesse blevet fanget?

Lad os tage en snak om mulighederne for at hjælpe i DIN forretning
Når det er vigtigt
WorthwhileIT.dk bruger cookies
Vi benytter cookies, der er nødvendige for websitets funktion. Desuden bruger vi cookies for at indsamle statistik om besøgendes brug af websitet.