IT-projekter

Worthwhile IT håndterer dine digitaliserings-, software- og IT-projekter fra ide til ibrugtagning.

Projekter kan udføres med vores specialister, dine egne ressourcer eller en kombination heraf.

Et IT-projekt udspringer af dine behov og ideer. Sammen med dig gennemgår Worthwhile IT dine krav til løsningen og teknologien, og vi finder sammen frem til det bedste løsningsforslag inden for dine tids- og budgetrammer.

Når vi kender dine krav og rammer for projektet, udarbejder vi en plan for udvikling af løsningen, hvor vi også tager hensyn til sikkerhed og databeskyttelse.

Vi leder udviklingen og sikrer kvaliteten gennem hele projektet.

Et IT-projekt hos Worthwhile IT skal være en positiv oplevelse for alle involverede. Det skal være udgiften og besværet værd for dig, og vi er kun tilfredse, hvis du også er det. Det sikrer vi ved løbende at følge op på projektet og sørge for, at alt fungerer optimalt.

Alle fra Worthwhile IT, der deltager i dit projekt, er erfarne, professionelle fagfolk inden for deres felter, så du kan være sikker på, at kvaliteten altid er i orden.

Worthwhile IT-projekter

Hos os tager et projekt udgangspunkt i at skulle levere et eller flere IT-produkter til din virksomhed.

Et projekt kræver planlægning og administration for at lykkes. På den anden side er alt, der ikke direkte bidrager til de færdige IT-systemer, en ekstraomkostning.

Hos Worthwhile IT stræber vi altid efter den rigtige balance mellem adminstration og udvikling, så du altid får det bedst mulige produkt med mindst mulige ekstra omkostninger.

Dit projekt har et formål

Et digitaliserings-, IT- eller software-projekt kan sættes i gang for at skabe ny værdi i dit firma. Det kan være at åbne nye salgskanaler med en webshop eller at forbedre interne forretningsgange f.eks. i forbindelse med regnskab, kommunikation eller ressourcestyring.

Et projekt kan sættes i gang af hensyn til krav udefra f.eks. offentlige krav om registreringer eller indberetninger.

Et projekt kan være stort eller småt, men formålet bør altid være at skabe værdi i din virksomhed.

Standardsystem eller specialløsning

Worthwhile IT finder den rigtige løsning sammen med dig. Ofte er et standardsystem – evt. efter tilpasninger – den bedste løsning til prisen.

Et specialudviklet system kan på den anden side være den eneste mulige eller den kvalitetsmæssigt bedste og i nogle tilfælde også den billigste løsning.

Især når et projekt affødes af krav udefra, kan standardsystemer kan være et dårligt match, da det ikke er din egen virksomheds behov, der har været drivkraften bag deres udvikling.

Planlægning

Når behov og budget er belyst, kan der udarbejdes en kravsspecifikation, der danner grundlag for projektplanen.

Afhængigt af projektets størrelse og kompleksitet vil Worthwhile IT vælge en projektmetode, der passer til organisationen i din virksomhed.

Projektplanen danner grundlag for oprettelse af en projektorganisation: Hvilke kompetencer? Hvor mange? Hvor længe?

Udførelse

Projektplanen danner grundlag for en udviklingsplan, der bl.a. deler projektet op i realistiske udviklingsmoduler, der hver for sig kan kvalitetssikres og vurderes i forhold til kravene fra dig og din virksomhed.

Evaluering af et udviklingsmodul i forhold til kvalitetskrav og krav fra din virksomhed kan medføre opdatering af udviklings- og projektplaner, det sker selvfølgelig i samarbejde med dig.

Levering og implementering

Projektet afsluttes formelt ved, at Worthwhile IT overdrager IT-løsningen til den almindelige drift i din forretning.

Under hele projektet sikrer Worthwhile IT, at løsningen fungerer teknisk i dit driftsmiljø.

Inden levering udarbejder vi alle nødvendige idriftsættelses-, implementerings- og undervisningsplaner i samråd med dig.

Løbende kvalitestkontrol gør projektplanlægning dynamisk

Worthwhile IT gennemfører løbende kvalitetskontrol under IT- og softwareprojekter for at sikre, at kvaliteten er i top, og at systemet, der udvikles, matcher din virksomheds krav og behov. 

Valideringen af krav og behov kan medføre, at specifikationer af krav skal opdateres, og at programkode korrigeres eller tilføjes.

Når vi inddrager viden, der opnås under projeket, får du det bedst mulige slutprodukt.

Dette er blot en generel beskrivelse af, hvordan et SOFTWARE- eller IT-PROJEKT foregår med Worthwhile IT som din samarbejdspartner. KONTAKT OS for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe med et digitaliserings-, software-, eller IT-projekt hos DIG.

Vi kommer gerne forbi med en uforpligtigende præsentation af, hvordan Worthwhile IT kan hjælpe med hensyn til projekter foruden også vores andre ydelser inden for digitalisering, software og IT: Rådgivning og sparring, Konsulenter, Udvikling, IT- og Software-arkitektur, Sikkerhed og Kvalitetssikring.

Er din interesse blevet fanget?

Lad os tage en snak om mulighederne for at hjælpe i DIN forretning
Når det er vigtigt
WorthwhileIT.dk bruger cookies
Vi benytter cookies, der er nødvendige for websitets funktion. Desuden bruger vi cookies for at indsamle statistik om besøgendes brug af websitet.