Digitalisering · IT · software

Når det er vigtigt

Rådgivning · Projekter · Konsulenter

Worthwhile IT leverer løsninger inden for digitalsering, IT og software. Vi matcher dine individuelle behov – store som små

Digitalserings-, IT- og software-løsninger er forskellige med hensyn til krav, størrelse og kompleksitet. Vi leverer den løsning, der passer til præcis din virksomhed

Digitale teknologier er et middel til at opfylde forretningsbehov og ikke et mål i sig selv

Digitalisering og IT er en del af hverdagen, uanset hvilken branche man befinder sig i. Meget kan ikke ‑ eller kun dårligt ‑ lade sig gøre uden digital teknologi, men for de fleste er IT-teknologi ikke et kerneprodukt

Vores kunder skal opleve, at det er indsatsen og udgifterne værd, når de vælger os

Worthwhile IT finder, udvikler og implementerer den bedste løsning for dig. Uanset om dit behov for en IT-løsning skal åbne nye forretningsområder, skal understøtte den eksisterende forretningsgang eller udspringer af krav udefra

Ydelser

Rådgivning

Worthwhile IT kan rådgive dig og fungere som sparringspartner i forhold til alt, hvad dit firma skal tage sig af med hensyn til digitalisering, IT og software.
Vi kommer med viden og erfaring.

IT-projekter

Worthwhile IT håndterer dit digitaliserings-, IT- og softwareprojekt fra ide til ibrugtagning.
Projekter kan udføres med vores specialister, dine egne ressourcer eller en kombination heraf.

Konsulenter

Konsulenter fra Worthwhile IT kan løse digitaliserings, IT- og software-opgaver i din forretning.
En konsulent er en professionel specialist, der leverer ydelser direkte hos dig.

Er din interesse blevet fanget?

Lad os tage en snak om mulighederne for at hjælpe i DIN forretning
Når det er vigtigt

Worthwhile IT er stolte af at kunne levere komplette IT- og softwareprojekter fra start til slut, men vi leverer selvfølgelig også alle et projekts delydelser hver for sig eller flere samlet i buketter.

For at sikre at en delydelse kommer til at gøre den forventede gavn i din virksomhed, vil det ofte være naturligt at kombinere med en eller anden grad af rådgivning eller sparring.

Når en ekstern leverandør eller du selv udvikler en digital løsning, kan Worthwhile IT bistå med projekthåndteringen: Bl.a. afklare krav, udarbejde projektplan samt løbende udføre projektledelse inklusive opfølgning i forhold til rammer og dine forretningsbehov.

Det vil være nærliggende at kombinere projekthåndteringen med kvalitetssikring, herunder ibrugtagningstest, samt rådgivning og sparring for at sikre, at projektet lever op til dine forventninger og kan implementeres med succes.

Worthwhile IT kan fungere som den udenfrakommende part, der med kritiske øjne sikrer, at kvaliteten af IT-produkter, du udvikler selv eller køber af en ekstern leverandør, lever op til forventningerne. Dette kan være såvel undervejs i et forløb som ved den endelige ibrugtagning.

Kvalitetssikring kan selvfølgelig stå alene ved at etablere fakta om kvalitet, men det største udbytte vil kunne høstes ved samtidig at tage resultaterne med i den videre planlægning af et forløb med dit IT-system og / eller ved kommende tiltag. Rådgivning og sparring vil derfor ofte kunne tilføre ekstra værdi til kvalitetssikringen.

Worthwhile IT kan supplere dine egne ressourcer med konsulenter. Dette vil som regel involvere en vis mængde rådgivning og sparring for, at det fulde udbytte af de ekstra ressourcer kan opnås.

Worthwhile IT samarbejder med et stort netværk af professionelle IT‑konsulenter. Eksempler på konsulentbistand kan være projektledere, software-udviklere, udviklingsledere, testere, testledere, IT‑administratorer, IT‑suppotere og IT‑undervisere.

Worthwhile IT udfører også enkeltstående udviklingsopgaver. Nogle udviklingsopgaver er blot en lille delleverance i et stort projekt eller har en størrelse, hvor det ikke giver mening at etablere en projektorganisation.

Det kan f.eks. dreje sig om et at etablere login med hardware-nøgler til et website, om at transformere et dataformat til et andet i forbindelse med integration til eksterne systemer eller etablering af backup-scripts til en database for blot at nævne nogle få muligheder.

Enkeltstående IT-komponenter indgår normalt i større sammenhænge, så også hér vil elementer af rådgivning og sparring ofte kunne bidrage med yderligere værdi.

Worthwhile IT kan fungere som rådgiver og sparringspartner for dig i forbindelse med de fleste overvejelser vedrørende IT og digitalisering.

Det kan være, at din virksomhed har en veletableret IT-strategi, men har brug for en udefrakommende part til at facilitere en diskussion af nye tiltag, eller det kan være, at I har brug for en second opinion.

Det kan også være, at I ønsker at afvikle et projekt med brug af så få interne ressourcer som muligt, og derfor ønsker, at en 3.-part tager sig af afklaringer og forhandlinger med jeres leverandør såsom vurdering af tids- og budgetrammer, teknologier, arkitektur og omfang af opfølgning og ibrugtagningstest.

Kontakt

   Finsensgade 59, 1.th., 8200 Århus N
    info@worthwhileit.dk
   +45 89 88 08 72

  • I den gode IT-løsning oplever brugeren, at det simple er nemt, og at det komplekse er muligt
Worthwhile IT - Digitalisering, IT, Software - Rådgivning, projekter, konsulenter

Når du afgiver personoplysninger til os på vores hjemmeside, skal du vide

  • at du kan kontakte os som dataansvarlige på email gdpr@worthwhileit.dk
  • at vores formål med at behandle dine oplysninger kan være salg, service, markedsføring og lignende
  • at oplysningerne ikke videregives til andre
  • at vi som dataansvarlige kun anvender systemleverandører og/eller databehandlere, der arbejder i EU/EØS eller på forskellig vis er godkendte af EU-Kommissionen
  • at du altid har ret til at få indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse mod behandling, medmindre der er hjemmel til andet
  • at persondata på eksisterende kunder, der er nødvendige for at administrerede kundeforholdet, ikke slettes
  • at tidligere kunders data slettes 5 år efter kundeforholdets ophør, dog ikke før eventuelle verserende sager og/eller formueretslige krav er afsluttede/forældede
  • at du har ret til at klage til Datatilsynet: datatilsynet.dk

Vi henviser i øvrigt til vores Cookie– og Privatlivspolitik.

WorthwhileIT.dk bruger cookies
Vi benytter cookies, der er nødvendige for websitets funktion. Desuden bruger vi cookies for at indsamle statistik om besøgendes brug af websitet.