Fuldt booket indtil sommeren 2018

Knud Jensen - Worthwhile IT på arbejde

Knud Jensen - Worthwhile IT på arbejde

Har du brug for en konsulent til Java-udvikling eller projektledelse?
 • Java Enterprise - Udvikling og arkitektur
 • Projektledelse - Agile projekter
Kontakt mig og få en uforpligtende snak om, hvad jeg kan hjælpe med
Se evt. mit CV på dansk or in English

Fully booked until summer 2018

Knud Jensen - Worthwhile IT at work

Knud Jensen - Worthwhile IT at work

Java EE and Project Management
 • Java Enterprise - development and architechture
 • Project Management - Agile projects
Feel free to contact me to discuss how I can be of assistance
You might want to take a look at my CV in English eller på dansk

Få PC-hjælp fra Worthwhile IT

Så er Worthwhile ITs PC-hjælp til private igang

Husk lige at give mig et tryk på "Synes godt om"-knappen til facebook :)
 • PC-hjælp og -eftersyn
 • Hjælp til køb, installation, Internet og (trådløst) netværk ... osv.osv.
Der kommer snart et "rigtigt" website for PC-hjælpen, men foreløbigt starter det i små og udelukkende med viral markedsføring: Facebook, twitter, visitkort på oplagstavler. Konsulentforretningen skal jo osse passes :)

Worthwhile ITs PC-hjælp!

Worthwhile ITs PC-hjælp!

Har du de rette ressourcer til dit projekt?

This text in English

Konsulentfirmaet Worthwhile IT v/Knud Jensen tilbyder bistand inden for Enterprise IT baseret på 20 års bred erfaring i IT og management.

Står du for eksempel over for at skulle udvælge og etablere et nyt IT-system, er det ikke kun vigtigt at vælge det helt rigtige system; også valget af de rigtige samarbejdspartnere, der er i stand til at levere value for money i netop din virksomhed med dens specifikke behov, er altafgørende for succes. Her kan jeg hjælpe både med at udvælge systemer og med at etablere de rette kontakter til leverandører af ydelser.

Det kan også være, at du står foran at skulle udvikle eller implementere et stort system selv. Her er det vigtigt at få afstemt forventninger, behov og budget fra starten. Jeg kan hjælpe med projektdefinition og selve gennemførelsen af projektet. Under projektudførelsen kan jeg træde til både som interim manager og som teknisk ressource, jeg har “been there, done that” gennem årene.

Endelig kan det være, at du skal have bygget en organisation op til udvikling eller drift, der kan køre selvstændigt efter et stykke tid. Her kan jeg hjælpe med at samle det rette team og få implementeret holdbare procedurer.

Hvis du har brug for noget af det, jeg lige har beskrevet – eller andre af mine ydelser – se f.eks. informationssiden Worthwhile IT – Konsulentydelser indenfor Enterprise IT, kommer jeg gerne forbi dig til en uforpligtende snak.

Jeg glæder mig til at kunne hjælpe dig!
Med venlig hilsen, Knud Jensen

Worthwhile IT – Konsulentydelser indenfor Enterprise IT

This text in English
Worthwhile IT v/Knud Jensen tilbyder konsulentbistand inden for Enterprise IT baseret på 20 års bred erfaring i IT og management. Fokus har de sidste 10 år været på internetbaserede enterprise softwaresystemer på Java-platformen.
Enterprise IT konsulentbistand - Hvad kan jeg hjælpe med?
 • Enterprise IT-arkitektur
 • Projektledelse
 • Udvikling af Java Enterprise software
 • Database-arkitektur og -administration
 • Rådgivning vedr. teknologisk infrastruktur og drift
 • Helbredscheck af IT miljøer, systemer og organisation
 • Rådgivning ved valg systemer og leverandører
 • Teknisk forretningsudvikling - f.eks. flytte applikationer til the Cloud eller SaaS (Software as a Service)
 • Interim Management
 • Rådgivning om IT og softwareudviklings organisationer: Etablering, organisationsændringer og outsourcing
Nøgleord
Enterprise software-arkitektur, Enterprise software-udvikling, Projektledelse, Projekt kick-off, Projektevaluering, Helbredscheck af projekt, Interim Management, Java Enterprise, J2EE, Agile metoder, SaaS (Software as a Service)
Bistand under alle faser af et Java Enterprise-projket
 • Opstart af projektet: Opsamling af krav, definition af omfang, resource-estimering
 • Projektorganisation: Opbygning af et lokalt team, valg af udviklingspartner, valg af outsourcing-partner
 • Projektledelse: Fuld projektledelse eller sparring for den interne projektledelse
 • Projektafvikling: Arkitektur, datamodellering, desing, programmering, Proof of Concepts og anden teknologisk support og sparring, test og QA samt teamledelse
 • Projektlevering: Produktionsmiljøer, ibrugtagnings-test, levering og undervisning af personale, issue, change og problem management
 • Produktionsmiljøer: Sikkerheds- og vedligeholdelsesprocedurer, overvågning og fejlfinding, problemhåndtering, performance og skalering, driftsledelse
Med min baggrund som Java-udvikler og DBA tager jeg aktivt del i både de tekniske processer som programmering og database-administration og i ledelsesprocesserne i projektet.
Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak om de muligheder, jeg har for at hjælpe netop jer. Jeg kan kontaktes via email, telefon, alm. brev, IM (Skype eller MS Messenger). Kontakt-informationerne findes nedenfor og i øverst del af siderne på dette website. Brug også gerne kontaktformularen her på sitet.

Worthwhile IT v/Knud Jensen, Finsensgade 59, 1.th., DK-8200 Århus N
Telefon: +45 51235731 - Email: knud@WorthwhileIT.dk
-- Jeg ser frem til at kunne hjælpe - Med venlig hilsen, Knud Jensen

Do you have the right resources for your project?

Denne tekst på dansk

Worthwhile IT owned by independent contractor Knud Jensen offers you consultancy services within Enterprise IT, based on 20 years’ broad experience in IT and management.

You may for instance be about to select and implement a new IT system, and in such a situation it is not only important to chose the right system: you also need to find the right partners, who can deliver value for money for YOUR business and YOUR specific requirements. This will be one of the key factors to your success. To that end I can help you, both with selecting the IT system and with helping you to find the suppliers that are right for you.

You may also be about to develop or implement a large IT system yourself. In this case it is important to determine your expectations, requirements and budget right from the start. I can help you with both the project definition and the execution of the project as such. In the execution phase, I can step in as both an interim manager and a technical resource. Over the years I have “been there, done that” with regards to most things related to IT projects.

You may also need to build up an entire organisation for software development or IT deployment and maintenance, and you expect this organisation to work independently after establishment. In such a case, I can help you build up a team with the right resources and ensure that good, solid and efficient procedures are implemented.

If you need any of the services that I have described above – or any other service offered by me, please see e.g. Worthwhile IT independent contractor Knud Jensen – Enterprise IT consulting services. I would be happy to visit you to discuss possibilities without any obligations for you.

I look forward to being of assistance to you!
Best regards,
Knud Jensen, Independent contractor

Worthwhile IT Knud Jensen – Enterprise IT Consultancy Services

Denne tekst på dansk
Worthwhile IT owned by independent contractor Knud Jensen is offering Enterprise IT consultancy services based on 20 years of broad experience in IT and management. Focused for the last 10 years on Internet based enterprise software on the Java platform.
Enterprise IT Consultancy Services - How can I help YOU?
 • Enterprise IT Architecture
 • Project Management
 • Development of Java Enterprise Software
 • Database architecture and management
 • Consultancy on Technological Infrastructure and Operations
 • Health Check of IT environments, systems and organizations
 • Selection of IT systems and suppliers
 • Technical Business Development e.g. moving business to the Cloud or SaaS (Software as a Service)
 • Interim Management
 • IT and Software development organizations: establishing, changing, outsourcing
Specialities
Enterprise Software Architecture, Enterprise Software Development, Project Management, Project Kick-off, Project Evaluation, Project Health Check, Interim Management, Java Enterprise, J2EE, Agile Methods, SaaS (Software as a Service)
Help for all phases of a Java Enterprise project
 • Project initiation: Requirement collection, scope definition and project estimates
 • Project organization: Building an in-house team, selecting a development partner, selecting an outsourcing partner
 • Project management: Full project management or sparring for the in-house project management
 • Project execution: Architecture, data modelling, design, coding, Proof of Concepts and other technological support and sparring, test and QA, team management
 • Project delivery: Production environments, user acceptance tests, hand-over and training of staff, issue, change and problem management
 • Production: Security and maintenance procedures, monitoring and diagnostics, problem management, performance and scaling, operation management
With my background as DBA and Java developer, I take active part both in the technical processes such as writing software and database administration and in the management processes.
Please feel free to contact me using the contact details found below, in the right side bar or using the contact form.

Worthwhile IT Att.: Knud Jensen, Finsensgade 59, 1.th., DK-8200 Aarhus N, Denmark
Phone: +45 51235731 - Email: knud@WorthwhileIT.dk
-- I look forward to helping you - Best regards, Knud Jensen

Signaturdyret Knud-B er landet hos Worthwhile IT

Knud Jensen - Worthwhile IT at work

Knud Jensen - Worthwhile IT at work

Så er Worthwhile ITs Signaturdyr, hanen Knud-B, så småt begyndt at sprede vingerne ud og gale op her og der. I løbet af de næste måneder vil Knud-B optræde i forskellige udgaver alle steder, hvor Worthwhile IT hurtigt og nemt skal kunne genkendes. Visitkort følger f.eks. meget snart efter denne premiere på websitet.

Hanekyllingen Knud-B blev udklækket på kyllingefarmen hos Gallina Productionz i Barcelona og nu blevet flyvefærdig og er trukket mod nord i sommervarmen.

Knud-B har også planer om at få muget ud og renoveret hønsehuset med et nyt og funklende design af en prof. webdesigner. Originalkunst på væggene pynter selvfølgelig op i det gamle skur – men det er stadig et hjemmebygget skur af Knud Jensen himself. Watch this space …

Meeting with Worthwhile IT in Copenhagen will now become much easier

This and next week I will be testing a shared office space at Vesterbrogade in Copenhagen, coMinds (http://cominds.dk/). This will provide a location in Copenhagen where I can arrange meetings and work too.

So with almost certainty I will soon announce that the Copenhagen branch of Worthwhile IT has been established :)

Of course I am still providing services in all parts of Denmark and the rest of the world – but now I will also have a physical office in Copenhagen when that is most convenient for me and my customers.